Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/6883
Title: Питомі ємнісні характеристики вуглеців, активованих гідроксидом калію
Other Titles: Specific Capacitance Characteristics of Carbons, Activated by Potassium Hydroxide
Authors: Будзуляк, Іван Михайлович
Рачій, Богдан Іванович
Ващинський, Віталій Михайлович
Беркещук, Михайло Васильович
Keywords: подвійний електричний шар
суперконденсатор
нанопористий вуглецевий матеріал
ємність
Issue Date: 2015
Publisher: ДНВЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"
Citation: Будзуляк І. М. Питомі ємнісні характеристики вуглеців, активованих гідроксидом калію / І. М. Будзуляк, Б. І. Рачій, В. М. Ващинський, М. В. Беркещук // Фізика і хімія твердого тіла. - 2015. - Т. 16. - № 1. - С. 98-106.
Abstract: Робота присвячена вивченню процесів накопичення заряду на подвійному електричному шарі поляризованих електродів електрохімічних систем. У якості електродного матеріалу суперконденсаторів використовували нанопористий вуглецевий матеріал, отриманий шляхом карбонізації із фруктової сировини. Оптимізація розподілу пор за розмірами здійснювалась хіміко-термічним способом із використанням гідроксиду калію як активатора. Параметри суперконденсаторів та характеристики електродного матеріалу досліджувались на комплексі AUTOLAB PGSTAT12 з використанням програмного забезпечення GPES та FRA-2. Процес пороутворення досліджували на синхронному термоаналізаторі STA 449 F3 Jupiter. Показано, що отримані матеріали володіють високими значеннями ємності, яка реалізується шляхом накопичення заряду на подвійному електричному шарі, вклад псевдоємності відсутній. Визначені оптимальні режими карбонізації та хімічної активації та обґрунтовано залежності питомих характеристик від режиму модифікації. Показано, що практично всі зразки володіють високою стійкістю в широкому діапазоні густин струмів.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/6883
Appears in Collections:Т. 16, № 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
719-2301-1-SM.pdf198.69 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.