Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/6912
Title: Перетворення бутилортотитанату на поверхні магнетиту в присутності плюроніка
Other Titles: Transformations of Titanium(IV) Butoxide on Magnetite Surface in the Presence of Pluronic P-123
Authors: Семко, Людмила Степанівна
Сторожук, Людмила Петрівна
Хуторний, Сергій Валерійович
Горбик, Петро Петрович
Keywords: магнітокеровані нанокомпозити
темплат
плюронік
адсорбційний комплекс
Issue Date: 2015
Publisher: ДНВЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"
Citation: Семко Л. С. Перетворення бутилортотитанату на поверхні магнетиту в присутності плюроніка / Л. С. Семко, Л. П. Сторожук, С. В. Хуторний, П. П. Горбик // Фізика і хімія твердого тіла. - 2015. - Т. 16. - № 1. - С. 128-135.
Abstract: Із застосуванням темплатного синтезу розроблено методику одержання магнітокерованихх нанокомпозитів Fe3O4/ТiO2 з підвищеною питомою поверхнею до 320 м 2 /г. Як темплат використано кополімер блок-поліетиленгліколь-блок-поліпропіленгліколь-блок-поліетиленгліколь (плюронік-123). Вивчено процеси перетворення н-бутилортотитанату (БОТ) на поверхні магнетиту в TiO2 в присутності ПЛ при нагріванні, а також досліджено структуру, магнітних та адсорбційних властивостей нанокомпозитів Fe3O4/TiO2. Показано що максимальна температура термообробки нанокомпозитів складає 500 ºС. Встановлено, що питома намагніченість насичення (σs) нанокомпозитів Fe3O4/ТiO2 при варіюванні вмісту ПЛ знаходиться в межах від 3,75 до 3,96 мкТл·м 3 /кг, при цьому Hс – 1,47-1,61 кА/м. Отримано магнітокеровані адсорбційні комплекси типу Fe3O4/ТiO2/ДНК.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/6912
Appears in Collections:Т. 16, № 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
724-2309-1-SM.pdf210.24 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.