Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/6946
Title: Українська соціал-демократична партія (1918–1939 рр.): автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук: спеціальність 07.00.01 – історія України
Authors: Райківський, Ігор Ярославович
Keywords: Українська соціал-демократична партія (УСДП), Західна Україна, Галичина, соціал-демократи, національно-державницький табір.
Issue Date: 1996
Publisher: ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"
Citation: Райківський І. Українська соціал-демократична партія (1918–1939 рр.): автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук: спеціальність 07.00.01 – історія України. – Львів, 1996. – 20 с.
Abstract: В авторефераті кандидатської дисертації зроблено загальний аналіз праці, присвяченої діяльності Української соціал-демократичної партії (УСДП) в 1918–1939 рр. УСДП виникла в 1899 р. на початку оформлення партійної структури українського політичного руху в Галичині і протягом сорока років, до встановлення в краї партійно-тоталітарного режиму в 1939 р., активно відстоювала національні та соціальні права українських робітничих мас, намагалася поєднати національну ідею і соціалізм марксистського зразка. Основною соціальною базою УСДП було національно свідоме українське робітництво, тоді як у складі вищого партійного керівництва переважала інтелігенція. Соціал-демократи виступали за незалежну соборну Українську соціалістичну державу, розгорнули свою діяльність у трьох напрямках: політичному, культурно-освітньому і профспілковому.
Description: Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/6946
Appears in Collections:Наукові видання (ФІПМВ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
автореферат Райківський к.і.н..pdf64.63 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.