Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/6963
Title: Синтез нанорозмірних порошків зі структурою перовскиту
Other Titles: Synthesis of Nanosized Powders with the Structure of Perovskite
Authors: Бушкова, Віра Степанівна
Остафійчук, Богдан Костянтинович
Тафійчук, Ю. М.
Яремій, Іван Петрович
Keywords: золь-гель технологія
ферит лантану
нанорозмірні порошки
аґломерати
Issue Date: 2015
Publisher: ДНВЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"
Citation: Бушкова В. С. Синтез нанорозмірних порошків зі структурою перовскиту / В. С. Бушкова, Б. К. Остафійчук, Ю. М. Тафійчук, І. П. Яремій // Фізика і хімія твердого тіла. - 2015. - Т. 16. - № 1. - С. 1381-184.
Abstract: В даній роботі синтезовано методом золь-гель за участі автогоріння та досліджено порошки ортофериту лантану. Після проведеного спікання за температури 1123 К отримано тільки одну фазу, що відповідала твердому розчину LaFeO3. Встановлено, що отримані порошки аґломеровані, а розмір їх кристалітів не перевищує 50 нм. Досліджено процеси фазових перетворень та хімічних реакцій, що супроводжують нагрівання синтезованого матеріалу в діапазоні температур 298 – 1173 К. Показано, що під час нагрівання порошку за температури 1043 К відбувається процес формування фази LaFeO3
URI: http://hdl.handle.net/123456789/6963
Appears in Collections:Т. 16, № 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
732-2325-1-SM.pdf192.46 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.