Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/6973
Title: Вплив нікелю на густину і поверхневий натяг рідкого олова
Other Titles: Effect of Nickel on Density and Surface Tension of Liquid Tin
Authors: Мудрий, Степан Іванович
Литвин, М. А.
Keywords: iнтерметалевi сполуки
температурна залежнiсть густини
коефіцієнт поверхневого натягу
метод лежачої краплi
Issue Date: 2015
Publisher: ДНВЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"
Citation: Мудрий С. І. Вплив нікелю на густину і поверхневий натяг рідкого олова / С. І. Мудрий, М. А. Литвин // Фізика і хімія твердого тіла. - 2015. - Т. 16. - № 2. - С. 266-270.
Abstract: Методом лежачої краплі проведено вимірювання густини та коефіцієнта поверхневого натягу розплавів Sn1-xNix (x = 0; 0,05; 0,1). Отримано температурні залежності цих параметрів та проаналізовано вплив нікелю на густину і поверхневий натяг. Встановлено, що хімічне впорядкування є одним з визначальним факторів формування поверхневих властивостей і густини досліджуваних розплавів.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/6973
Appears in Collections:Т. 16, № 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
744-2349-1-SM.pdf543.75 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.