Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/6976
Title: Квантово-розмірні ефекти в тонких напівпровідникових плівках на основі плюмбум телуриду
Other Titles: Quantum Size Effects in Thin Film Based on Lead Telluride
Authors: Фреїк, Дмитро Михайлович
Рувінський, Марк Аунович
Костюк, Оксана Богданівна
Дзумедзей, Роман Олексійович
Keywords: квантово-розмірні ефекти
тонкі плівки
плюмбум телурид
термоелектричні властивості
Issue Date: 2015
Publisher: ДНВЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"
Citation: Фреїк Д. М. Квантово-розмірні ефекти в тонких напівпровідникових плівках на основі плюмбум телуриду / Д. М. Фреїк, М. А. Рувінський, О.Б. Костюк, Р. О. Дзумедзей // Фізика і хімія твердого тіла. - 2015. - Т. 16. - № 2. - С. 284-288.
Abstract: На основі моделі квантової прямокутної ями з плоским дном та нескінченно високими стінками отримано співвідношення та розраховано значення для енергії Фермі та кінетичних коефіцієнтів (коефіцієнта Зеєбека S та термоелектричної потужності S2 σ) для n-PbTe, використовуючи кінетичне рівняння Больцмана. Окремо розглянуто випадки сильно виродженого та виродженого електронного газу в плівках плюмбум телуриду n-тупу провідності. Теоретично показано осцилюючий характер термоелектричних залежностей параметрів наноструктур на основі n-PbTe для випадку виродженого і сильно виродженого електронного газу
URI: http://hdl.handle.net/123456789/6976
Appears in Collections:Т. 16, № 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
747-2355-1-SM.pdf307.47 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.