Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/7032
Title: Ідея української соборності в громадській думці Галичини (30–40-і рр. ХІХ ст.)
Authors: Райківський, Ігор Ярославович
Keywords: Ідея, українська національна єдність (соборність), громадська думка, Галичина.
Issue Date: 2009
Publisher: Інститут історії України НАН України; Інститут українознавства ім. І.Крип’якевича НАН України; Інститут політичних та етнонаціональних досліджень ім. І.Кураса НАН України; Український інститут національної пам’яті.
Citation: Райківський І. Ідея української соборності в громадській думці Галичини (30–40-і рр. ХІХ ст.) // Соборність як чинник українського державотворення (До 90-річчя Акту злуки). Всеукраїнська наукова конференція. Київ, 21 січня 2009 р. / відп. редактор д-р іст. наук Р.Я.Пиріг. К., 2009. С. 87–104.
Abstract: У статті висвітлюється поширення ідеї української національної єдності (соборності) в громадській думці Галичини 30–40-х рр. ХІХ ст. Зокрема, наголошується, що етнічну єдність краю з підросійською Україною обстоювала нечисленна група священицької інтелігенції на науковій стадії національного відродження, "збирання спадщини".
Description: Стаття в збірнику матеріалів Всеукраїнської наукової конференції (м. Київ, 21 січня 2009 р.).
URI: http://hdl.handle.net/123456789/7032
ISBN: 978-966-02-5246-02
Appears in Collections:Статті та тези (ФІПМВ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ideja ukr. sobornosti konferencija Kyiv.pdf46.25 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.