Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/7128
Title: Зміна характеристик поверхні та сорбційних властивостей цирконій силікату при опроміненні гальмівними гаммаквантами
Other Titles: Variation of Surface Characteristics and Sorption Properties of Zirconium Silicate under Irradiation by Bremsstrahlung Gamma Rays
Authors: Васильєва, Ганна Володимирівна
Яковлев, Валерій Іванович
Килівник, Юрій Миколайович
Keywords: гамма-випромінювання
цирконій силікат
характеристики поверхні
адсорбційна здатність
Issue Date: 2015
Publisher: ДНВЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"
Citation: Васильєва Г. В. Зміна характеристик поверхні та сорбційних властивостей цирконій силікату при опроміненні гальмівними гаммаквантами / Г. В. Васильєва, В. І. Яковлев, Ю. М. Килівник // Фізика і хімія твердого тіла. - 2015. - Т. 16. - № 2. - С. 322-326.
Abstract: У даній роботі проведено експериментальні дослідження впливу гальмівних гамма-квантів на зміну площі поверхні і об’єму мікро- та мезопор цирконій силікату. Отримані дані порівнюються із подібними результатами для фосфату тітану, одержаними раніше. Визначено вплив опромінення на сорбційну здатність цирконій силікату відносно іонів стронцію і проводиться порівняння із впливом опромінення на сорбційні характеристики ряду інших широковідомих сорбційних матеріалів. Показано, що при опроміненні гальмівними гамма-квантами з енергіями до 24 МеВ здатність цирконій силікату поглинати іони Sr2+ зростає
URI: http://hdl.handle.net/123456789/7128
Appears in Collections:Т. 16, № 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
754-2369-1-SM.pdf180.49 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.