Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/7131
Title: Електрохімічні властивості нанопористого вуглецевого матеріалу у К + -вмісних водних електролітах
Other Titles: Electrochemical Properties of Nanoporous Carbon Material in K+ -containing Aqueous Electrolytes
Authors: Будзуляк, Іван Михайлович
Іванічок, Наталія Ярославівна
Рачій, Богдан Іванович
Ващинський, Віталій Михайлович
Лісовський, Роман Петрович
Keywords: нанопористий вуглецевий матеріал
водний електроліт
ємність
спад напруги
Issue Date: 2015
Publisher: ДНВЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"
Citation: Будзуляк І. М. Електрохімічні властивості нанопористого вуглецевого матеріалу у К + -вмісних водних електролітах / І. М. Будзуляк, Н. Я. Іванічок, Б. І. Рачій, В. М. Ващинський, Р. П. Лісовський // Фізика і хімія твердого тіла. - 2015. - Т. 16. - № 2. - С. 341-346.
Abstract: Робота присвячена вивченню поведінки електрохімічної системи у К + -вмісних розчинниках. У якості електродного матеріалу використовували нанопористий вуглецевий матеріал, отриманий шляхом карбонізації із рослинної сировини. Оптимізація розподілу пор за розмірами здійснювалась хімікотермічним способом із використанням в якості активатора гідроксиду калію. Параметри суперконденсаторів досліджувались на комплексі AUTOLAB PGSTAT12 з використанням програмного забезпечення GPES та FRA-2. Структурно-морфологічні дослідження проводились на растровому електронному мікроскопі JSM-6700F. Показано, що отримані матеріали володіють високими значеннями ємності, яка реалізується шляхом накопичення заряду на подвійному електричному шарі та завдяки псевдоємнісному накопиченню іонів на поверхні матеріалу. Встановлено, що електрохімічні конденсатори на основі НВМ стабільні у всьому діапазоні густин струмів ,а питома ємність матеріалу істотно залежить від оптимального вибору електроліту
URI: http://hdl.handle.net/123456789/7131
Appears in Collections:Т. 16, № 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
757-2375-1-SM.pdf1.32 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.