Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/7133
Title: Отримання та Х-променевий аналіз порошків кобальтових феритів, заміщених катіонами нікелю
Other Titles: Obtaining and X-ray Analysis of Cobalt Ferrite Powders Substituted by Nickel Cations
Authors: Бушкова, Віра Степанівна
Яремій, Іван Петрович
Ільницький, Роман Васильович
Лісовський, Роман Петрович
Мохнацький, Марко Любомирович
Keywords: золь-гель технологія
нікель-кобальтовий ферит
нанорозмірний порошок
параметр ґратки
катіонний розподіл
Issue Date: 2015
Publisher: ДНВЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"
Citation: Бушкова в. С. Отримання та Х-променевий аналіз порошків кобальтових феритів, заміщених катіонами нікелю / В. С. Бушкова, І. П. Яремій, Р. В. Ільницький, Р. П. Лісовський, М. Л. Мохнацький // Фізика і хімія твердого тіла. - 2015. - Т. 16. - № 2. - С. 351-354.
Abstract: В даній роботі синтезовано методом золь-гель за участі автогоріння та досліджено порошки нікелькобальтових феритів. Після проходження процесу автогоріння отримано тільки одну фазу, що відповідає кубічній структурі шпінелі просторової групи Fd3m. Виявлено, що середній розмір областей когерентного розсіювання отриманих порошків не перевищує 62 нм. Встановлено залежності параметра ґратки, Хпроменевої густини та площі питомої поверхні порошків феритів від вмісту нікелю. Показано, що під час заміщення катіонів кобальту на катіони нікелю, останні займають тільки В позиції, витісняючи при цьому частину 3+ Fe в А позиції.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/7133
Appears in Collections:Т. 16, № 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
759-2379-1-SM.pdf401.29 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.