Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/7134
Title: Композит гідроксид нікелю / активований вуглець як електродний матеріал в пристроях накопичення заряду
Other Titles: The Composite Nickel Hydroxide / Activated Carbon as Electrode Material in the Battery Storage Devices
Authors: Хемій, Ольга Михайлівна
Яблонь, Любов Степанівна
Будзуляк, Іван Михайлович
Морушко, Ольга Василівна
Стубров, Юрій Юрійович
Яремій, Іван Петрович
Keywords: гідроксид нікелю
активований вуглець
термогравіметрія
накопичення заряду
X-променевий аналіз
Issue Date: 2015
Publisher: ДНВЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"
Citation: Хемій О. М. Композит гідроксид нікелю / активований вуглець як електродний матеріал в пристроях накопичення заряду / О. М. Хемій, Л. С. Яблонь, І. М. Будзуляк, О. В. Морушко, Ю. Ю. Стубров, І. П. Яремій // Фізика і хімія твердого тіла. - 2015. - Т. 16. - № 2. - С. 355-359.
Abstract: У роботі представлено результати досліджень структури та електрохімічних властивостей композиту β-Ni(OH)2/C. Показано, що на дифрактограмах спеченого композиту β-Ni(OH)2/C крім піків характерних для NiO, спостерігається широкий дифракційний пік на 23°, який може бути віднесений до активованого вугілля. Виявлено, що електрод на основі композиту β-Ni(OH)2/С володіє питомою ємністю, що майже у 25 раз перевищує ємність для вихідного гідроксиду нікелю при струмі 1 мА
URI: http://hdl.handle.net/123456789/7134
Appears in Collections:Т. 16, № 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
760-2381-1-SM.pdf434.58 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.