Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/7136
Title: Гідротермальний синтез 3D наночасток дисульфід молібдену/ вуглець
Authors: Шийко, Людмила Олександрівна
Коцюбинський, Володимир Олегович
Будзуляк, Іван Михайлович
Равскі, М.
Кулик, Юрій Орестович
Keywords: дисульфід молібдену
вуглець
гідротермальний синтез
дублетно-ієрархічна структура
Issue Date: 2015
Publisher: ДНВЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"
Citation: Шийко Л. О. Гідротермальний синтез 3D наночасток дисульфід молібдену/ вуглець / Л. О. Шийко, В. О. Коцюбинський, І. М. Будзуляк, М. Равскі, Ю. О. Кулик // Фізика і хімія твердого тіла. - 2015. - Т. 16. - № 2. - С. 373-378.
Abstract: В роботі представлено результати присвячені синтезу 3D багатошарових наночасток дисульфід молібдену / вуглець методом гідротермального синтезу з застосуванням в якості міцелоутворювача катіонів цетилтриметиламонію. Елементний склад, структурні та морфологічні властивості отриманих матеріалів досліджено методами Х-променевої дифрактометрії, трансмісійної електронної мікроскопії, енергодисперсійної Х-променевої спектрометрії та адсорбційної порометрії. Встановлено, що синтезовані наночастинки переважно сферичної форми з середнім розміром 40 – 70 нм, володіють дублетноієрархічною структурою, в якій шари 2Н-МоS2 чергуються з шарами вуглецю (атомне співвідношення близько 1:1). Відпал при температурі 500оС в атмосфері аргону призводить до руйнування наносфер, проте не змінює атомне співвідношення Мо:S.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/7136
Appears in Collections:Т. 16, № 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
807-2469-1-SM.pdf2.24 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.