Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/7229
Title: Ідея соборності України в історичних і фольклорно-етнографічних розвідках наддніпрянських науковців першої половини ХІХ ст.
Authors: Райківський, Ігор Ярославович
Keywords: Ідея, національна єдність (соборність), історія, фольклор, етнографія, науковці, Наддніпрянщина.
Issue Date: 2007
Publisher: Луганський національний педагогічний університет імені Тараса Шевченка.
Citation: Райківський І. Ідея соборності України в історичних і фольклорно-етнографічних розвідках наддніпрянських науковців першої половини ХІХ ст. // Стосунки Сходу та Заходу України: суб’єкти, інтереси, цінності: Зб. наук. пр. / наук. ред. І.Ф.Кононов. Луганськ, 2007. С. 394–402.
Abstract: У статті висвітлюється розвиток українського народознавства в галузях історії, фольклористики й етнографії на Наддніпрянській Україні в першій половині ХІХ ст. На сторінках "Історії русів", фахових узагальнюючих праць з історії України Д.Бантиша-Каменського і М.Маркевича, у фольклорних збірках П.Лукашевича, М.Максимовича та ін., що набули популярності в освічених колах суспільства, домінувала ідея самобутності та єдності українських (руських, "малоруських") земель під владою Російської та Австрійської імперій. Однак наддніпрянські діячі мали надто загальне уявлення про Галичину, не бачили перспективи національного розвитку на самостійній, національно-державницькій основі.
Description: Стаття в збірнику наукових праць за матеріалами Міжнародної наукової конференції "Стосунки Сходу та Заходу України: суб’єкти, інтереси, цінності" (Луганськ, 17–18 травня 2007 р.).
URI: http://hdl.handle.net/123456789/7229
ISBN: 978-966-8151-57-6
Appears in Collections:Статті та тези (ФІПМВ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ideja sobornosti konferencija Lugansk.pdf21.63 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.