Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/7301
Title: Шляхи підвищення швидкодії GaAs–полових транзисторів Шотткі (ПТШ) та селективнолегованих гетеротранзисторів (СЛГТ) для формування сучасних НВЧ–схем
Authors: Новосядлий, Степан Петрович
Луцький, І. М.
Keywords: Селективно легований гетеротранзистор
польовий транзистор Шотткі
епітаксія
Issue Date: 2015
Publisher: ДНВЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"
Citation: Новосядлий С. П. Шляхи підвищення швидкодії GaAs–полових транзисторів Шотткі (ПТШ) та селективнолегованих гетеротранзисторів (СЛГТ) для формування сучасних НВЧ–схем / С. П. Новосядлий, І. М. Луцький // Фізика і хімія твердого тіла. - 2015. - Т. 16. - № 2. - С. 413-419.
Abstract: Немає сумніву, що використання технологій польових транзисторів із зотвором Шотткі на GaAs для формування швидкодіючих ВІС має велику перспективу. Не менші перспективи відкриваються перед унікальною за своїми властивостями СЛГТ – технологією для проектування сучасних ВІС/НВІС. У випадку застосування СЛГТ можна задовільнити 3 головні технологічні критерії: швидкодію, низьку споживану потужність і техноло–гічність процесу виготовлення складних структур ВІС.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/7301
Appears in Collections:Т. 16, № 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
772-2401-1-SM.pdf426.91 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.