Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/7304
Title: Зміна енергетичного розподілу валетних електронів при формуванні нанорозмірних сумішей SiO2+Al2O3 пірогенним синтезом
Other Titles: Formation of Interatomic Bonds of the Fumed Synthesis of Composites SiO2+Al2O3
Authors: Зауличний, Ярослав Васильович
Ільків, Володимир Ярославович
Яворський, Юрій Васильович
Гунько, Володимир Мусійович
Зарко, Володимир Ілліч
Карпець, Мирослав Васильович
Keywords: ультрам’яка рентгенівська спектроскопія
пірогенний синтез
рентгеноструктурний аналіз
Issue Date: 2015
Publisher: ДНВЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"
Citation: Зауличний Я. В. Зміна енергетичного розподілу валетних електронів при формуванні нанорозмірних сумішей SiO2+Al2O3 пірогенним синтезом / Я. В. Зауличний, В. Я. Ільків, Ю. В. Яворський, В. М. Гунько, В. І. Зарко, М. В. Карпець // Фізика і хімія твердого тіла. - 2015. - Т. 16. - № 2. - С. 425-431.
Abstract: Порівняльний аналіз рентгенівських емісійних AlLα-, SiLα- та OKα-спектрів, отриманих від звичайних сумішей Al2O3/SiO2 та синтезованих пірогенним способом композитів аналогічних складів, виявив у останніх низько енергетичне розширення розподілу Ор- станів, заселених електронами, додатково перенесеними від іонів Si та Al. Показано, що цей енергетичний перерозподіл електронів, є наслідком розщеплення Ор- рівнів, при утворенні Орp- зв’язків між поверхневими атомами наночастинок в процесі пірогенного синтезу. Встановлено, що у пірогенних нанокомпозитах наночастинки Al2O3 знаходяться в середині шару SiO2
URI: http://hdl.handle.net/123456789/7304
Appears in Collections:Т. 16, № 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
774-2405-1-SM.pdf219.02 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.