Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/7323
Title: П’єзоелектричний резонанс в сегнетоелектриках типу KH2PO4
Other Titles: Piezoelectric Resonance in KH2PO4 Type Crystals Revisited
Authors: Левицький, Роман Романович
Зачек, Ігор Романович
Моїна, Алла Пилипівна
Вдович, Андрій Степанович
Keywords: сегнетоелектрики
KH2PO4
п’єзоелектричний резонанс
Issue Date: 2015
Publisher: ДНВЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"
Citation: Левицкий Р. Р. П’єзоелектричний резонанс в сегнетоелектриках типу KH2PO4 / Р. Р. Левицкий, І. Р.Зачек, А. П. Моїна, А. С. Вдович // Фізика і хімія твердого тіла. - 2015. - Т. 16. - № 3. - С. 464-468.
Abstract: В рамках моделі протонного впорядкування з урахуванням п’єзоелектричного зв’язку зі зсувною деформацією 6 e досліджено діелектричний відгук сегнетоелектриків та антисегнетоелектриків сім’ї KH2PO4. Розраховані частоти п’єзоелектричного резонансу прямокутних тонких пластин таких кристалів, вирізаних в площині (001) (0 o Z-перерізи) добре узгоджуються з експериментальними даними.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/7323
Appears in Collections:Т. 16, № 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
777-2411-1-SM.pdf181.71 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.