Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/7324
Title: Визначення ступеня однорідності кристалів n-Ge за даними вимірів магнітоопору в класично слабких магнітних полях
Other Titles: Determination of the Degree of Homogeneity for n-Ge Crystals by Measurements of Magnetoresistance in Classically Weak Magnetic Fields
Authors: Гайдар, Галина Петрівна
Баранський, Петро Іванович
Keywords: германій
ступінь однорідності
питомий опір
магнітне поле
магнітоопір
Issue Date: 2015
Publisher: ДНВЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"
Citation: Гайдар Г. П. Визначення ступеня однорідності кристалів n-Ge за даними вимірів магнітоопору в класично слабких магнітних полях / Г. П. Гайдар, П. І. Баранський // Фізика і хімія твердого тіла. - 2015. - Т. 16. - № 3. - С. 469-474.
Abstract: У широкому інтервалі значень питомого опору 0,0212 £ r £ 35 Ом×см на кристалах n-Ge відомої кристалографічної орієнтації експериментально підтверджено передбачуване теорією співвідношення 110 1 1 100 M MMM 110 110 100 100 2 2 º = º . Запропоновано використовувати експериментально вимірювані відхилення від співвідношення 1 M M 110 100 2 = , які пов'язані з неоднорідністю кристалів, для якісної оцінки ступеня неоднорідності у просторовому розподілі легуючих домішок у досліджуваних зразках
URI: http://hdl.handle.net/123456789/7324
Appears in Collections:Т. 16, № 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
778-2413-1-SM.pdf219 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.