Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/7349
Title: Вплив структурних дефектів епітаксійних ферит-гранатових плівок на їх магнітні властивості
Other Titles: Influence of Structural Defects in Epitaxial Ferrite-Garnet Films on their Magnetic Properties
Authors: Ющук, Степан Іванович
Юр’єв, Сергій Олексійович
Мокляк, Володимир Володимирович
Ніколайчук, В. Й.
Горіна, Олена Михайлівна
Біленька, Ольга Богданівна
Keywords: плівки ферит-гранатів
структурні дефекти
феромагнітний резонанс
Issue Date: 2015
Publisher: ДНВЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"
Citation: Ющук С. І. Вплив структурних дефектів епітаксійних ферит-гранатових плівок на їх магнітні властивості / С. І. Ющук, С. О. Юр’єв, В. В. Мокляк, В. Й. Ніколайчук, О. М. Горіна, О. Б. Біленька // Фізика і хімія твердого тіла. - 2015. - Т. 16. - № 3. - С. 491-495.
Abstract: Проведено дослідження дефектів, що спостерігаються в підкладках з галій-гадолінієвого гранату (ГГГ) з орієнтаціями (110) , (100) і (111) і в епітаксійно вирощених плівках залізо-ітрієвого гранату (ЗІГ). Показано, що ширина лінії феромагнітного резонансу суттєво залежить від наявності дефектів в плівках ЗІГ. Встановлено, що найвищою якістю і мінімальними магнітними втратами володіють плівки ЗІГ з товщинами 2...8 мкм, вирощені на бездефектних підкладках з ГГГ орієнтації (111), що пройшли шліфовку і поліровку поверхні до 14 класу чистоти.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/7349
Appears in Collections:Т. 16, № 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
782-2421-1-SM.pdf1.69 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.