Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/7351
Title: Оптичні властивості порошків феритів системи NixCo1-xFe2O4
Other Titles: Optical Properties of Ferrite Powders of NixCo1-xFe2O4 System
Authors: Бушкова, Віра Степанівна
Keywords: золь-гель технологія
нікель-кобальтовий ферит
коефіцієнт поглинання
оптична ширина забороненої зони
Issue Date: 2015
Publisher: ДНВЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"
Citation: Бушкова В. С. Optical Properties of Ferrite Powders of NixCo1-xFe2O4 System / В. С. Бушкова // Фізика і хімія твердого тіла. - 2015. - Т. 16. - № 3. - С. 506-510.
Abstract: В даній роботі порошки нікель-кобальтових феритів було синтезовано методом золь-гель за участі автогоріння. Вивчено оптичні властивості отриманих порошків в залежності від ступеня заміщення катіонів кобальту катіонами нікелю. Внаслідок аналізу спектрів поглинання виявлено, що для всіх досліджуваних порошків притаманний прямий дозволений перехід електронів із валентної зони в зону провідності. Показано, що оптична ширина забороненої зони збільшується з ростом концентрації катіонів нікелю в складі феритів
URI: http://hdl.handle.net/123456789/7351
Appears in Collections:Т. 16, № 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
786-2429-1-SM.pdf542.91 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.