Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/7353
Title: Вплив точкового дефекту вуглецевої нанотрубки типу (8,0) на розподіл молекулярного електростатичного потенціалу в околі її порту
Other Titles: Effect of Point Defect in Carbon Nanotube (8.0) on the Molecular Electrostatic Potential distribution Near it Edge
Authors: Дацюк, Андрій Михайлович
Keywords: вуглецеві нанотрубки
молекулярний електростатичний потенціал
точковий дефект
квантовохімічні розрахунки
Issue Date: 2015
Publisher: ДНВЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"
Citation: Дацюк А. М. Вплив точкового дефекту вуглецевої нанотрубки типу (8,0) на розподіл молекулярного електростатичного потенціалу в околі її порту / А. М. Дацюк // Фізика і хімія твердого тіла. - 2015. - Т. 16. - № 3. - С. 515-519.
Abstract: В роботі проаналізовано вплив точкового дефекту на електронну та просторову будову модельної вуглецевої нанотрубки (8,0) в залежності від розміщення вакансії в структурі нанотрубки. На основі проведених квантовохімічних розрахунків, використовуючи напівемпіричні та неемпіричні підходи, побудовано карти розподілу молекулярного електростатичного потенціалу в площині, перпендикулярній головній осі нанотрубки. Показано, що дефекти типу «вакансія», які розміщуються за межами першого гексагонального вуглецевого пояса практично не впливають на топологію розподілу молекулярного електростатичного потенціалу в околі входу в вуглецеву нанотрубку, натомість хімічну активність портових атомів такої нанотрубки можуть визначати точкові дефекти вакансійного типу, що розміщуються в першому гексагональному поясі
URI: http://hdl.handle.net/123456789/7353
Appears in Collections:Т. 16, № 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
788-2433-1-SM.pdf302.28 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.