Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/736
Title: ПОЛІТИЧНА ГЕОГРАФІЯ
Other Titles: Політична географія для студентів-політологів
Authors: Монолатій, Іван Сергійович
Keywords: Політична географія, політика, держава
Issue Date: 2017
Publisher: ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"
Citation: Монолатій І. С. Політична географія (програма курсу, тематика лекційних та семінарських занять, завдання для самостійної роботи, програмові вимоги): Навчально-методичний посібник для студентів спеціальностей «політологія», «міжнародні відносини» (освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»). Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2017. – 46 с.
Abstract: Навчально-методичний посібник з курсу «Політична географія» містить пояснювальну записку, тематичну структуру курсу, перелік питань, які розглядаються у рамках лекційних та семінарських занять, програмові вимоги, перелік визначень та понять навчального курсу, завдання щодо характеристики держав світу з використанням карти.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/736
Appears in Collections:Навчальні матеріали (ФІПМВ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Monolatii_Ivan_PolGeo_2017.pdf547.05 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.