Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/748
Title: ЧИ МОЖЛИВА ПОЛІТОЛОГІЯ СУЧАСНОЇ ЛІТЕРАТУРИ?
Authors: Монолатій, Іван Сергійович
Keywords: політика, література, політологія сучасної літератури, постколоніальні студії, антиімперіалізм, націоналізм, ідентичність, цінності
Issue Date: 2016
Publisher: Прикарпатський вісник НТШ
Citation: Монолатій І. С. Чи можлива політологія сучасної літератури? // Прикарпатський вісник НТШ. Думка. 2016. № 3 (35). С. 9-21.
Abstract: У статті здійснено спробу визначити особливості впливу красного письменства на сучасну політичну сферу та навпаки. Стверджується, що структури, що їх можна виявити в літературних текстах, можна проаналізувати з урахуванням зв’язку зі структурами політики, ідеології та історії. Зазначається, що не можна озвучувати політичних або теоретичних питань, пов’язаних з літературними текстами, без зосередження на їх мові; втручання літератури у політику, і навпаки–втручання політики в літературу, є своєрідним видом взаємодії поміж практиками, формами діяльності і способами мовлення, котрі усі разом і нарізно, творять спільний світ або спільні світи. Запропоновано тезу, що політологія літератури не є окремою гуманістичною дисципліною, а тому не існує якась єдина політологія літератури (подібно до того, як і не має єдиної політичної науки), а лише цілий конгломерат ідей та теорій (політичних систем, режимів, ідеологій, політичної й громадянської участі, політичних еліт і лідерства, виборів і виборчих технологій, прогнозування, етнічної політики, міжетнічної комунікації тощо). Висновується, що політологічний підхід в літературознавстві міг би бути цілком ефективним у дослідженнях так званого літературного канону, зокрема вивченні механізмів творення значимих для спільноти (національної, культурної, політичної) ідентичностей/цінностей, а відтак мати теоретичне і практичне значення для з’ясування природи політичного у художніх текстах–джерелах націєрозповідностей–в умовах глобалізації та інтернаціоналізації світу.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/748
ISSN: 2304-7410
Appears in Collections:Статті та тези (ФІПМВ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pvntsh_2016_3_3 (1).pdf337.38 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.