Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/7494
Title: Модифікація емблематичних форм українського фольклорного та літературного дискурсів
Authors: Солецький, Олександр Маркіянович
Keywords: емблематична форма, структура, сигніфікація, модифікація, бароко, код, іконічний, конвенційний, візуальне, вербальне
Issue Date: 2018
Publisher: Солецький О.М.
Citation: Солецький О. М. Модифікація емблематичних форм українського фольклорного та літературного дискурсів. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук за спеціальністю 10.01.01 «Українська література», 10.01.06 «Теорія літератури». – Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ, 2018. 471 с.
Series/Report no.: УДК 821.161.2:003.628-048.77:398:82.0;
Abstract: У дисертації вперше у вітчизняному літературознавстві на матеріалі фольклорного та літературного дискурсів комплексно відстежено модифікацію емблематичних форм, осмислено їх типологію, структуральну та семіотичну своєрідність, історію еволюціонування, культурологічну, метафізичну, гносеологічну та когнітивну практичність. На основі досліджень вітчизняних та іноземних дослідників визначено найбільш уживані термінологічні словоформи, що констатують поняттєвий спектр категорій «емблема» та «емблематичність». У сучасних дослідженнях вони отримали розширене трактування як «культурні універсалії», що регулюють механізми смислотворення і збереження значень у тексті та культурі. Емблематична форма розглядається як феномен, що генерує і акумулює історико-художній досвід в межах конкретної семіотичної структури. Схематично вона редукується до взаємодії іконічних (зображальних) та конвенціональних (вербальних) знаків смисловираження. Класичним її втіленням вважається тріадна матриця, яка складається з зображення / малюнка (pictura), надпису / заголовку (іnscriptio) і епіграми / підпису (subscriptio).
URI: http://hdl.handle.net/123456789/7494
Appears in Collections:Наукові видання (КННІ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
185262367.pdf5.13 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.