Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/7509
Title: Структурні фрагменти ізополівольфрамат-аніонів та енергії Гіббса їх утворення
Other Titles: Structural Fragments Izopolivolframat–Anions and Gibbs Energy of Formation
Authors: Розанцев, Георгій Михайлович
Keywords: ізополівольфрамат-аніони
стандартна енергія Гіббса утворення
Issue Date: 2015
Publisher: ДНВЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"
Citation: Розанцев Г. М. Структурні фрагменти ізополівольфрамат-аніонів та енергії Гіббса їх утворення / Г. М. Розанцев // Фізика і хімія твердого тіла. - 2015. - Т. 16. - № 3. - С. 52527.
Abstract: За даними рН-потенціометричного титрування, використовуючи метод математичного моделювання (програма CLINP 2.1, метод Ньютона), знайдені концентраційні константи за різних іонних силах I=0,01 – 0,5 М, оброблені методом Пітцера, які дозволили отримати значення логарифмів термодинамічних констант утворення ізополівольфрамат-аніонів. Розраховано стандартні енергії Гіббса утворення ізополівольфрамат-аніонів, що дозволяють оцінити термодинамічну ймовірність реакцій, які можна використовувати при синтезі солей, що містять ці аніони. Аналіз відомих ізополіаніонів дозволив виділити п’ять фрагментів: WO, W2O, W3O, W4O і W5O, з яких можна побудувати їх структури. Розраховані величини стандартних енергій Гіббса утворення цих фрагментів, використання яких дозволило запропонувати неохарактеризовану будову гексавольфрамат-аніону W6O20(OH)2 6- , що не містить трьох кінцевих атомів оксигену. Запропоновано використовувати енергії Гіббса фрагментів для прогнозування значень констант рівноваги в процесі математичного моделювання.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/7509
Appears in Collections:Т. 16, № 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
810-2475-1-SM.pdf447.2 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.