Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/7509
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorРозанцев, Георгій Михайлович-
dc.date.accessioned2020-05-26T07:43:17Z-
dc.date.available2020-05-26T07:43:17Z-
dc.date.issued2015-
dc.identifier.citationРозанцев Г. М. Структурні фрагменти ізополівольфрамат-аніонів та енергії Гіббса їх утворення / Г. М. Розанцев // Фізика і хімія твердого тіла. - 2015. - Т. 16. - № 3. - С. 52527.uk_UA
dc.identifier.other10.15330/pcss.16.3.524-527-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/123456789/7509-
dc.description.abstractЗа даними рН-потенціометричного титрування, використовуючи метод математичного моделювання (програма CLINP 2.1, метод Ньютона), знайдені концентраційні константи за різних іонних силах I=0,01 – 0,5 М, оброблені методом Пітцера, які дозволили отримати значення логарифмів термодинамічних констант утворення ізополівольфрамат-аніонів. Розраховано стандартні енергії Гіббса утворення ізополівольфрамат-аніонів, що дозволяють оцінити термодинамічну ймовірність реакцій, які можна використовувати при синтезі солей, що містять ці аніони. Аналіз відомих ізополіаніонів дозволив виділити п’ять фрагментів: WO, W2O, W3O, W4O і W5O, з яких можна побудувати їх структури. Розраховані величини стандартних енергій Гіббса утворення цих фрагментів, використання яких дозволило запропонувати неохарактеризовану будову гексавольфрамат-аніону W6O20(OH)2 6- , що не містить трьох кінцевих атомів оксигену. Запропоновано використовувати енергії Гіббса фрагментів для прогнозування значень констант рівноваги в процесі математичного моделювання.uk_UA
dc.language.isouk_UAuk_UA
dc.publisherДНВЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"uk_UA
dc.subjectізополівольфрамат-аніониuk_UA
dc.subjectстандартна енергія Гіббса утворенняuk_UA
dc.titleСтруктурні фрагменти ізополівольфрамат-аніонів та енергії Гіббса їх утворенняuk_UA
dc.title.alternativeStructural Fragments Izopolivolframat–Anions and Gibbs Energy of Formationuk_UA
dc.typeArticleuk_UA
Appears in Collections:Т. 16, № 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
810-2475-1-SM.pdf447.2 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.