Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/7513
Title: Радіаційно-індуковані зміни поруватої структури іонообмінних сорбентів на основі фосфату титану та силікату цирконію
Other Titles: Radiant Changes of Porous Structure of Ion-Exchange Sorbents Based on Titanium Phosphate and Zirconium Silicate
Authors: Васильєва, Ганна Володимирівна
Яковлев, Валерій Іванович
Килівник, Юрій Миколайович
Циба, Микола Миколайович
Keywords: площа поверхні
фосфат тітану
цирконій силікат
мікропори
ізотерма адсорбції
мезопори
Issue Date: 2015
Publisher: ДНВЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"
Citation: Васильєва Г. В. Радіаційно-індуковані зміни поруватої структури іонообмінних сорбентів на основі фосфату титану та силікату цирконію / Г. В. Васильєва, В. І. Яковлев, Ю. М. Килівник, М. М. Циба // Фізика і хімія твердого тіла. - 2015. - Т. 16. - № 3. - С. 534-539.
Abstract: У даній роботі описано зміни загальної питомої площі поверхні та об’єму мікро- і мезопор синтетичних неорганічних сорбентів – фосфату титану та силікату цирконію при опроміненні жорсткими γ-квантами. Оцінено енергію вторинних електронів, генерованих у речовині при опроміненні, ймовірність проходження фотоядерних процесів та можливі механізми радіаційних змін, які відбуваються на поверхні сорбентів. Висловлено припущення про доцільність застосування різних методів розрахунку поверхні та об’єму мікро- і мезопор для оцінювання параметрів поверхні сорбентів.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/7513
Appears in Collections:Т. 16, № 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
792-2439-1-SM.pdf236.45 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.