Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/7514
Title: Кристалоквазіхімічна модель формування шпінельного CoFe2O4, отриманого методом хімічного співосадження
Other Titles: Crystalloquasichemical Model of Spinel CoFe2O4 Formation, Obtained by Chemical co-Precipitation Method
Authors: Татарчук, Тетяна Романівна
Яремій, Іван Петрович
Палійчук, Наталія Дмитрівна
Keywords: кобальт(ІІ) ферит
шпінель
дефект
вакансія
кристалоквазіхімія
Issue Date: 2015
Publisher: ДНВЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"
Citation: Татарчук Т. Р. Кристалоквазіхімічна модель формування шпінельного CoFe2O4, отриманого методом хімічного співосадження / Т. Р. Татарчук, І. П. Яремій, Н. Д. Палійчук // Фізика і хімія твердого тіла. - 2015. - Т. 16. - № 3. - С. 540-546.
Abstract: В роботі синтезовано шпінельний ферит кобальту(ІІ) методом хімічного співосадження. На основі даних Х-променевого та термогравіметричного аналізів показано, що шпінель формується за температури 80оС. Запропоновано механізм утворення шпінелі через стадію формування шпінельного гідроксоферитного комплексу, в якому надалі відбувається електронне розвпорядкування за схемою + + + + + ® + 3 В 2 В 2 В 3 Fe В Со Fe Со . Вперше наведено кристалоквазіхімічне моделювання поверхневих взаємодій між гідроксидом кобальту(ІІ) та ферум(ІІІ) гідроксидом, яке дозволяє простежити формування шпінельної структури за участю антиструктур матриці та приведених до відповідного стехіометричного вигляду гідроксидів. Наведено реакції утворення чотирьох типів кристалоквазіхімічних домішкових кластерів на поверхні гідроксидних матриць та їх взаємодію між собою з утворенням шпінельного СоFe2O4.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/7514
Appears in Collections:Т. 16, № 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
811-2477-1-SM.pdf314.96 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.