Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/7514
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorТатарчук, Тетяна Романівна-
dc.contributor.authorЯремій, Іван Петрович-
dc.contributor.authorПалійчук, Наталія Дмитрівна-
dc.date.accessioned2020-05-26T08:18:23Z-
dc.date.available2020-05-26T08:18:23Z-
dc.date.issued2015-
dc.identifier.citationТатарчук Т. Р. Кристалоквазіхімічна модель формування шпінельного CoFe2O4, отриманого методом хімічного співосадження / Т. Р. Татарчук, І. П. Яремій, Н. Д. Палійчук // Фізика і хімія твердого тіла. - 2015. - Т. 16. - № 3. - С. 540-546.uk_UA
dc.identifier.other10.15330/pcss.16.3.540-546-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/123456789/7514-
dc.description.abstractВ роботі синтезовано шпінельний ферит кобальту(ІІ) методом хімічного співосадження. На основі даних Х-променевого та термогравіметричного аналізів показано, що шпінель формується за температури 80оС. Запропоновано механізм утворення шпінелі через стадію формування шпінельного гідроксоферитного комплексу, в якому надалі відбувається електронне розвпорядкування за схемою + + + + + ® + 3 В 2 В 2 В 3 Fe В Со Fe Со . Вперше наведено кристалоквазіхімічне моделювання поверхневих взаємодій між гідроксидом кобальту(ІІ) та ферум(ІІІ) гідроксидом, яке дозволяє простежити формування шпінельної структури за участю антиструктур матриці та приведених до відповідного стехіометричного вигляду гідроксидів. Наведено реакції утворення чотирьох типів кристалоквазіхімічних домішкових кластерів на поверхні гідроксидних матриць та їх взаємодію між собою з утворенням шпінельного СоFe2O4.uk_UA
dc.language.isouk_UAuk_UA
dc.publisherДНВЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"uk_UA
dc.subjectкобальт(ІІ) феритuk_UA
dc.subjectшпінельuk_UA
dc.subjectдефектuk_UA
dc.subjectвакансіяuk_UA
dc.subjectкристалоквазіхіміяuk_UA
dc.titleКристалоквазіхімічна модель формування шпінельного CoFe2O4, отриманого методом хімічного співосадженняuk_UA
dc.title.alternativeCrystalloquasichemical Model of Spinel CoFe2O4 Formation, Obtained by Chemical co-Precipitation Methoduk_UA
dc.typeArticleuk_UA
Appears in Collections:Т. 16, № 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
811-2477-1-SM.pdf314.96 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.