Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/7518
Title: Особливості полірування пластин GaAs хіміко-динамічним та безконтактним хіміко-механічним методами
Other Titles: Singularities of Polishing Substrates GaAs by Chemo-Dynamical and NonContact Chemo-Mechanical Methods
Authors: Пащенко, Галина Андріївна
Кравецький, Михайло Юрійович
Фомін, О. В.
Keywords: підкладка
хіміко-динамічне полірування
хіміко-механічне полірування
Issue Date: 2015
Publisher: ДНВЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"
Citation: Пащенко Г. А. Особливості полірування пластин GaAs хіміко-динамічним та безконтактним хіміко-механічним методами / Г. А. Пащенко, М. Ю. Кравецький, О. В. Фомін // Фізика і хімія твердого тіла. - 2015. - Т. 16. - № 3. - С. 560-564.
Abstract: Проведене порівняльне дослідження двох методів хімічного полірування підкладок GaAs при застосовуванні однакового травника Br2 + HBr; порівнювались швидкості травлення й морфології поверхні. Виявлено, що при хіміко-динамічному поліруванні зразків GaAs(111)В утворюються численні ямки травлення, які, однак, на поверхні, обробленої методом безконтактного хіміко-механічного полірування не виявляються. Крім того, останній метод, в порівнянні з методом хіміко-динамічного полірування, дозволяє значно підвищити швидкість травлення: тобто, залежно від методу полірування той самий травник поводиться, як селективний або як поліруючий. На основі розробленої моделі травлення поверхні підкладки поблизу виходу дислокації проведене моделювання процесу утворення дислокаційної ямки травлення при поліруванні підкладок обома вищевказаними методами. Результати моделювання узгоджуються із припущенням про два конкуруючих механізмів травлення GaAs у в травнику Br2 + HBr.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/7518
Appears in Collections:Т. 16, № 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
797-2447-1-SM.pdf231.2 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.