Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/7520
Title: Вплив домішок Al та Fe на термодинамічну стабільність та кінетику десорбції водню з гідридної фази MgH2 механічного сплаву
Other Titles: Effect of Al, Fe Addition on Thermodynamic Stability and Hydrogen Desorption KInetics from MgH2 Phase OF Mechanical Alloy
Authors: Єршова, Ольга Георгіївна
Добровольський, Валентин Давидович
Солонін, Юрій Михайлович
Коваль, Олександр Юрійович
Keywords: гідридна фаза
термічна стійкість
кінетика
термодесорбційна спектроскопія
Issue Date: 2015
Publisher: ДНВЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"
Citation: Єршова О. Г. Вплив домішок Al та Fe на термодинамічну стабільність та кінетику десорбції водню з гідридної фази MgH2 механічного сплаву / О. Г. Єршова, В. Д. Добровольський, Ю. М. Солонін, А. Ю. Коваль // Фізика і хімія твердого тіла. - 2015. - Т. 16. - № 3. - С. 576-585.
Abstract: Досліджено роль комплексного легування Al,Fe у зниженні температури та покращення кінетики розкладу стехіометричного гідриду MgH2, отриманого методом реактивного механічного сплавлення (РМС). Реактивним помелом суміші порошку магнію з домішкою 10 % ваг. Al + 10 % ваг. Fe на протязі 10 годин при тиску водню 1,2 МПа синтезовано механічний сплав (МС) і показано, що за даних умов синтезу утворюється гідрид твердого розчину Al і Fe в магії Mg(Al,Fe)H2 з пониженою в порівнянні з MgH2 (без легуючих елементів) термодинамічною стабільністю і, як наслідок, пониженою температурою початку його розкладу (250 0С при тиску водню 0,1 МПа). Після перших циклів дегідрування-гідрування з газової фази отриманого МС встановлений методом ізобаричної термодесорбційної спектроскопії ефект зниження температури початку десорбції водню з 315 0С (для нелеговоної фази MgH2) до 250 0С більше не спостерігався. Додавання до магнію Al разом з Fe покращує кінетику процесу десорбції водню з гідридної фази MgH2 механічного сплаву
URI: http://hdl.handle.net/123456789/7520
Appears in Collections:Т. 16, № 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
800-2453-1-SM.pdf514.93 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.