Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/7521
Title: Вплив високого гідростатичного тиску на пластичність твердих тіл
Other Titles: Influence of a Hydrostatical High-Pressure on Plasticity of Solids
Authors: Козак, Любомир Юрійович
Козак, Олександра Леонідівна
Keywords: кристалічна гратка
гідростатичний тиск
атоми
двійникування
нестійкість
пластична деформація
Issue Date: 2015
Publisher: ДНВЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"
Citation: Козак Л. Ю. Вплив високого гідростатичного тиску на пластичність твердих тіл / Л. Ю. Козак, О. Л. Козак // Фізика і хімія твердого тіла. - 2015. - Т. 16. - № 3. - С. 586-592.
Abstract: На двовимірній дискретній моделі твердого тіла показано, що під впливом високого гідростатичного тиску зменшується міжатомна відстань, внаслідок чого кристалічна гратка переходить зі стану стійкої рівноваги у стан нестійкої рівноваги. В результаті такого перетворення інтенсифікуються процеси пластичної деформації. Наслідком дії високого гідростатичного тиску є зближення атомів у твердих тілах, які набувають властивостей пластичності і електропровідності. На основі цих фактів, зроблено висновок, що природні властивості металів, пластичність і електропровідність, також обумовлені додатковим зближенням їх атомів. Додаткове зближення атомів у металах викликано тим, що потенціали їх міжатомної взаємодії є сферично-симетричними або близькими до таких
URI: http://hdl.handle.net/123456789/7521
Appears in Collections:Т. 16, № 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
801-2455-1-SM.pdf161.62 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.