Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/7531
Title: Національна ідея в діяльності української соціал-демократії у Другій Речі Посполитій
Authors: Райківський, Ігор Ярославович
Keywords: Національна ідея, Українська соціал-демократична партія (УСДП), соціал-демократи, партія, діяльність, Галичина.
Issue Date: 2002
Publisher: Міжнародний інститут порівняльного аналізу; Інститут політичних та етнонаціональних досліджень НАН України; Інститут економіки промисловості НАН України; Академія економічних наук України; Незалежний громадський центр етнодержавознавчих студій "Парадигма нова"; Інститут вищої освіти АПН України.
Citation: Райківський І. Національна ідея в діяльності української соціал-демократії у Другій Речі Посполитій // Людина і політика. К., 2002. № 5 (вересень – жовтень). С. 74–83.
Abstract: У статті висвітлюється національна ідея в діяльності Української соціал-демократичної партії (УСДП) в Галичині періоду Другої Речі Посполитої. Партія виступала за самовизначення, самостійність і соборність українського народу, поширення національної ідеї серед населення, водночас пропагувала соціалістичні постулати марксистського зразка, брала участь у міжнародному соціал-демократичному русі. Незважаючи на організаційну слабкість (за браком національно свідомого робітництва), марксистський догматизм і мінливість ідейно-політичних концепцій, УСДП активно сприяла піднесенню національної свідомості робітничих мас та їх організації на політичну боротьбу за незалежну соборну Українську соціалістичну державу, в руслі західноєвропейської соціал-демократії, не російсько-більшовицького типу.
Description: Стаття в науковому фаховому виданні.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/7531
ISSN: 1609-5499
Appears in Collections:Статті та тези (ФІПМВ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nacionalna ideja v dijalnosti ukr. social-demokratiji.pdf13.16 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.