Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/7547
Title: Взаємозв’язок між розподілом валентних електронів та електрохімічними властивостями сумішей α-Fe2O3/Al2O3, αFe2O3/SiO2 та γ-Fe2O3/SiO2 до та після механо-активаційного синтезу
Other Titles: The Relationship Between the Distribution of Valence Electrons and Electrochemical Properties of Mixtures α-Fe2O3/Al2O3, α-Fe2O3/SiO2 and γFe2O3/SiO2 Before and After Mechanical Activation Synthesis
Authors: Зауличний, Ярослав Васильович
Яворський, Юрій Васильович
Ільків, Володимир Ярославович
Дудка, Олександр Іванович
Гунько, Володимир Мусійович
Зарко, Володимир Ілліч
Гасюк, Іван Михайлович
Бойчук, Андрій Миколайович
Keywords: механоактивація
енергетичний перерозподіл
електрохімічний аналіз
фазовий склад
область когерентного розсіювання
Issue Date: 2015
Publisher: ДНВЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"
Citation: Зауличний Я. В. Взаємозв’язок між розподілом валентних електронів та електрохімічними властивостями сумішей α-Fe2O3/Al2O3, αFe2O3/SiO2 та γ-Fe2O3/SiO2 до та після механо-активаційного синтезу / Я. В. Зауличний, Ю. В. Яворський, В. Я.Ільків, О. І. Дудка, В. М. Гунько, В. І. Зарко, І. М. Гасюк, А. М. Бойчук // Фізика і хімія твердого тіла. - 2015. - Т. 16. - № 4. - С. 679-684.
Abstract: Використовуючи метод електрохімічного аналізу було досліджено зарядові ємності електрохімічних комірок з катодним матеріалом на основі простих та механоактивованих сумішей 0,2α-Fe2O3+0,8Al2O3, 0,2α-Fe2O3+0,8SiO2 та 0,2γ-Fe2O3+0,8SiO2. За допомогою методу ультра м’якої рентгенівської спектроскопії досліджено вплив механо-активаційного методу на розподіл валентних електронів цих сумішей. У даній роботі вивчена залежність між зміною заселеності електронних станів у валентній зоні та інтеркаляційними властивостями досліджуваних сумішей.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/7547
Appears in Collections:Т. 16, № 4

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
822-2491-1-SM.pdf169.23 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.