Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/7549
Title: Температурна залежність початкової магнітної проникності феритів системи NixCo1-xFe2O4
Other Titles: Temperature Dependence of Initial Permeability of NixCo1-xFe2O4 Ferrite System
Authors: Бушкова, Віра Степанівна
Копаєв, Олег Венидиктович
Бушков, Назар Ігорович
Карпик, Богдан Володимирович
Матківський, Остап Миколайович
Keywords: золь-гель технологія
нікель-кобальтовий ферит
початкова магнітна проникність
температура Кюрі
Issue Date: 2015
Publisher: ДНВЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"
Citation: Бушкова В. С. Температурна залежність початкової магнітної проникності феритів системи NixCo1-xFe2O4 / В. С. Бушкова, О. В. Копаєв, Н. І. Бушков, Б. В. Карпик, О. М. Матківський // Фізика і хімія твердого тіла. - 2015. - Т. 16. - № 4. - С. 695-699.
Abstract: В даній роботі порошки нікель-кобальтових феритів було синтезовано методом золь-гель за участі автогоріння. Отримано залежність початкової магнітної проникності від ступеня заміщення катіонів кобальту катіонами нікелю. Виявлено, що розмір кристалітів має суттєвий вплив на магнітні властивості досліджуваних зразків. Зі зменшенням розміру кристалітів нікель-кобальтових феритів знижується температура Кюрі. Показано, що чим менші частинки за розмірами, тим більшою є товщина поверхневого шару зі значними порушеннями магнітної структури.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/7549
Appears in Collections:Т. 16, № 4

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
826-2499-1-SM.pdf207.44 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.