Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/758
Title: ПОЛІТИКА І ЛІТЕРАТУРА: ПРАКТИКУМ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ-ПОЛІТОЛОГІВ
Authors: Монолатій, Іван Сергійович
Keywords: політика, література, політологія сучасної літератури, постколоніальні студії, антиімперіалізм, націоналізм, ідентичність, цінності
Issue Date: 2019
Publisher: ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"
Citation: Монолатій І. С. Політика і література: практикум для самостійної роботи студентів-політологів. Навчально-методичний посібник для студентів спеціальності «політологія» (освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»). Івано-Франківськ: ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 2019. 22 с.
Abstract: Ознайомлення студентів із головними політичними сюжетами світової та української літератур, методиками та підходами до аналізу політичних явищ в красному письменстві, формування у слухачів курсу за вибором максимально повних та цілісних уявлень про дилеми співвідношення політичного і гуманістичного у творах модерної літератури, як у теоретичному, так і в практичному вимірах, комплексна характеристика причин, типів та наслідків взаємодії сучасних політичних систем та режимів, враховуючи специфіку їх перебігу в окремих літературах світу. Для оволодіння дисципліною вивчаються уявлення та інтерпретації світової та української літератур явищ світових революцій і воєн, природи тоталітаризмів, феноменів Голодомору і Голокосту, процесу мультикультуралізму й деколонізації, бюрократизації системи влади, кризи політичних еліт та лідерства, формування етнічних ідентичностей, реалізації політики пам’яті, специфіки міжетнічної та міжконфесійної взаємодії.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/758
Appears in Collections:Навчальні матеріали (ФІПМВ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Monolatii_Ivan_PolLit_2019.pdf412.29 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.