Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/7633
Title: Навчально-методичні рекомендації з курсу «Історичне краєзнавство, музеєзнавство» (анотація лекційного курсу, плани семінарських занять, індивідуальна та самостійна робота, програмові вимоги) для студентів І курсу спеціальності 014.03 «Середня освіта (Історія)».
Authors: Королько, Андрій Зіновійович
Keywords: край, краєзнавство, історичне краєзнавство, усні джерела, етнографія, ономастика, топоніміка, музей, пам'ятка, історія населеного пункту, екскурсія.
region, local lore, historical local lore, oral sources, ethnography, onomastics, toponymy, museum, monument, history of the settlement, excursion.
Issue Date: 2017
Publisher: ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника».
Citation: Королько А. Навчально-методичні рекомендації з курсу «Історичне краєзнавство, музеєзнавство» (анотація лекційного курсу, плани семінарських занять, індивідуальна та самостійна робота, програмові вимоги) для студентів І курсу спеціальності 014.03 «Середня освіта (Історія)». Івано-Франківськ, 2017. 92 с.
Series/Report no.: ;УДК 947.7(075) : 069.01. (075.8)
Abstract: У запропонованій методичній розробці містяться рекомендації студентам спеціальності 014.03 Середня освіта (Історія) ОР «Бакалавр» для опанування теоретичних засад історичного краєзнавства, музеєзнавства, практики їх прикладного застосування. Подано методичні рекомендації для засвоєння лекційного курсу та організації індивідуальної та самостійної роботи студентів.
Description: Навчально-методичні рекомендації складаються з анотації лекційного курсу, планів семінарських занять, характеристики індивідуальної та самостійної роботи студентів, програмових вимог з курсу «Історичне краєзнавство, музеєзнавство».
URI: http://hdl.handle.net/123456789/7633
Appears in Collections:Навчальні матеріали (ФІПМВ)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.