Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/7634
Title: Методичні рекомендації до написання та захисту дипломної роботи за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти для студентів освітньо-професійної програми Середня освіта (Історія) спеціальності 014 Середня освіта (Історія).
Authors: Королько, Андрій Зіновійович
Кобута, Степан Йосифович
Keywords: дипломна робота, здобувач вищої освіти, науковий керівник, технічне оформлення, академічна доброчесність, бібліографічний опис джерел, захист роботи.
thesis, supervisor, technical design, academic integrity, bibliographic description of sources, defense of scientific work.
Issue Date: 2018
Publisher: ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника».
Citation: Кобута С., Королько А. Методичні рекомендації до написання та захисту дипломної роботи за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти для студентів освітньо-професійної програми Середня освіта (Історія) спеціальності 014 Середня освіта (Історія). Івано-Франківськ, 2018. 42 с.
Series/Report no.: ;ББК 63.3 (4 Укр) я 73
Abstract: У запропонованій методичній розробці містяться рекомендації студентам спеціальності 014 «Середня освіта (Історія)» ОР «Бакалавр» щодо підготовки, написання, оформлення та захисту дипломної роботи за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти. У методичних рекомендаціях звернуто увагу на дотримання академічної доброчесності та оцінювання таких кваліфікаційних робіт.
Description: У запропонованій методичній розробці містяться рекомендації студентам спеціальності 014 «Середня освіта (Історія)» ОР «Бакалавр» щодо підготовки, написання, оформлення та захисту дипломної роботи за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти. У методичних рекомендаціях звернуто увагу на дотримання академічної доброчесності та оцінювання таких кваліфікаційних робіт.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/7634
Appears in Collections:Навчальні матеріали (ФІПМВ)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.