Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/7679
Title: ПроцеситрансформаціїенергіївактивованихйонамиEr3+лазернихматеріалах(огляд)
Other Titles: The Processes of Energy Transformation in Activated Laser Materials with Ions Er3(Review)
Authors: Кевшин, Андрій Григорович
Галян, Володимир Володимирович
Семенюк, Т. А.
Keywords: лазерні матеріали
рідкоземельні елементи
ап-конверсія
крос-релаксація
Issue Date: 2015
Publisher: ДНВЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"
Citation: Кевшин А. Г. ПроцеситрансформаціїенергіївактивованихйонамиEr3+лазернихматеріалах(огляд) / А. Г. Кевшин, В. В. Галян, Т. А. Семенюк // Фізика і хімія твердого тіла. - 2015. - Т. 16. - № 2. - С. 245-252.
Abstract: Встаттіпроведенийаналізрізнихлітературнихджерел, вякихописаніосновніпроцеситрансформаціїенергіївактивованихйонами Er3+лазернихматеріалах. Встановлено, щовосновіцихпроцесівлежатьап-конверсійнітакрос-релаксаційніпереходи, якідаютьможливістьреалізуватигенераціювербієвихлазерах. Ефективнимсенсибілізаторомдляйонівербіюєйониітербію, якізарахунокбезвипромінювальногоперенесеннязбудженняефективнопередеютьенергіюйонам Er3+.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/7679
Appears in Collections:Т. 16, № 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1665-Текст статті-3459-1-10-20191223.pdf571.73 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.