Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/7737
Title: Уявлення наддніпрянських науковців про Галичину в першій половині ХІХ ст.
Authors: Райківський, Ігор Ярославович
Keywords: Національне відродження, уявлення, вчений, Наддніпрянщина, Галичина.
Issue Date: 2008
Publisher: Інститут українознавства ім. І.Крип’якевича НАН України.
Citation: Райківський І. Уявлення наддніпрянських науковців про Галичину в першій половині ХІХ ст. // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. Вип. 16: Ювілейний збірник на пошану Івана Патера. Львів, 2008. С. 127–142.
Abstract: У статті висвітлюється уявлення істориків, фольклористів та етнографів і мовознавців з підросійської України про Галичину та її населення в першій половині ХІХ ст., на початковому етапі українського національного відродження (фаза А.). Акцентовано увагу, що народозавство як наука досліджувало такі риси етнічної спільності, як історія, фольклор, мова, дослідники писали про самобутність і національну єдність українських ("малоросійських", "малоруських", "руських") земель під владою Російської та Австрійської імперій. Однак наддніпрянські вчені мали надто загальне уявлення про Галичину, не бачили перспективи національного розвитку на самостійній, національно-державницькій основі (до заснування Кирило-Мефодіївського братства).
Description: Стаття у фаховому науковому виданні.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/7737
ISBN: 978-966-02-4879-3
Appears in Collections:Статті та тези (ФІПМВ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ujavlennja naddnipr. naukovciv pro Galychynu.pdf15.3 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.