Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/7759
Title: Кінесичні комунікативні компоненти невербального спілкування персонажів серійних убивць в американському художньому дискурсі 20 століття
Authors: Ницполь, Вікторія Ігорівна
Keywords: вербальний компонент
невербальний компонент
кінесичний компонент
проксемічний компонент
просодичний компонент
Issue Date: 2018
Citation: Ницполь В. І. Кінесичні комунікативні компоненти невербального спілкування персонажів серійних убивць в американському художньому дискурсі 20 століття / В. І. Ницполь // Прикарпатський вісник НТШ. Слово. - 2018. - № 4. - С. 280-288. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pvntsh_sl_2018_4_33
Abstract: У статті досліджується невербальна поведінка персонажів се- рійних убивць, зокрема її кінесичні комунікативні компоненти. Дослі- дження здійснено на матеріалі американських романів-трилерів 20 сто- ліття. Проаналізовано такі кінеми, як посмішка, погляд, жест, а та- кож вираз обличчя. Розглянуте поєднання кінесичного компонента із іншими невербальними елементами, а також його взаємодія із вербаль- ними засобами вираження думки.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/7759
Appears in Collections:Статті та тези (ФІПМВ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pvntsh_sl_2018_4_33.pdf315.7 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.