Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/7816
Title: Емблематичні форми «Кобзаря» Тараса Шевченка
Authors: Солецький, Олександр Маркіянович
Keywords: емблематична форма, структура, рецепція, символ, архетипний образ
Issue Date: 2015
Citation: Солецький О. Емблематичні форми «Кобзаря» Тараса Шевченка // Science and Education a New Dimension. Philology. Budapest, 2015. ІІІ(9), Issue: 44. С.83-89.
Abstract: У статті досліджується функціональність емблематичних форм «Кобзаря» Т.Шевченка. Їх розглянуто у двох проекціях – як домінанту синтетичної зображально-словесної практики творчого самовираження письменника та як структуральний код рецепції текстів Кобзаря, свого роду «пам’ять тексту», що об’єднує найбільш виразні та вагомі знакові репрезентанти в єдиний смисловий вузол. Емблематична форма тут трактується як особливий тип словесно-графічної структурованої єдності, що формує матрицю текстуальних узгоджень поміж автором і читачем.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/7816
ISSN: 2308-5258
Appears in Collections:Статті та тези (КННІ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SCIENCE_and_EDUCATION_a_NEW_DIMENSION_PH.pdf9.46 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.