Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/7998
Title: Синтез та електрохімічні властивості орторозмірного наноматеріалу LaMnO3
Other Titles: Synthesis and electrochemical properties of LaMnO3 orthosized nanomaterial for supercapacitor applications
Authors: Остафійчук, Богдан Костянтинович
Колковська, Г. М.
Яремій, Іван Петрович
Рачій, Богдан Іванович
Колковський, Павло Ігорович
Іванічок, Наталія Ярославівна
Яремій, Софія Іванівна
Keywords: золь-гель метод
структура перовскиту
KOH електроліт
питома ємність
Issue Date: 2020
Publisher: ДНВЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"
Citation: Остафійчук Б. І. Лазерне формування періодичних мікро- наноструктур на поверхні монокристалічного кремнію / Б. І.Остафійчук, Г. М. Колковська, І. П. Яремій, Б. І. Рачій, П. І. Колковський, Н. Я. Іванічок, С. І. Яремій // Фізика і хімія твердого тіла. - 2020. - Т. 21. - № 2. - С. 219-226.
Abstract: В даній роботі було приготовлено перовскитний матеріал LaMnO3 за допомогою золь-гель методу за участі автогоріння. Згідно Х-променевого фазового аналізу встановлено, шо отриманий матеріал складається з однієї фази LaMnO3 (просторова група Pm-3m). Середній розмір ОКР досліджуваного матеріалу 24 нм. За наближенням, що частинки сферичної форми розрахова­ний середній розмір частинки становить 40 - 60 нм. Питома площа поверхні матеріалу складає 42,1 м2/г. Здійснено елекрохімічні дослідження з використанням нанорозмірного порошку LaMnO3 у якості катодного матеріалу для електрохімічних конденсаторів. Досліджуваний матеріал LaMnO3 показав питому ємність 40 Ф/г при розряді джерела до 1В.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/7998
Appears in Collections:Т. 21, № 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3685-Текст статті-8183-1-10-20200701.pdf1.36 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.