Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/8012
Title: Фазові рівноваги в потрійній системі Ho-Fe-Sn при 670 K
Other Titles: Phase equilibria in Ho-Fe-Sn ternary system at 670 K
Authors: Ромака, Любов Петрівна
Стадник, Юрій Володимирович
Ромака, Віталій Володимирович
Горпенюк, Андрій Ярославович
Keywords: інтерметаліди
фазові діаграми
кристалічна структура
рентгенівська дифракція
Issue Date: 2020
Publisher: ДНВЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"
Citation: Ромака Л. П. Фазові рівноваги в потрійній системі Ho-Fe-Sn при 670 K / Л. П. Ромака, Ю. В. Стадник, В. В. Ромака, А. Я. Горпенюк // Фізика і хімія твердого тіла. - 2020. - Т. 21. - № 2. - С. 272-278.
Abstract: Взаємодія компонентів у потрійній системі Ho-Fe-Sn досліджена методами рентгенівської дифракції, металографічного і рентгеноспектрального аналізів. Ізотермічний переріз діаграми стану системи побудований за температури 670 K в повному інтервалі концентрацій. Взаємодія компонентів у системі Ho-Fe-Sn при 670 K характеризується існуванням однієї тернарної сполуки HoFe6Sn6 (структурний тип YCo6Ge6, просторова група P6/mmm, a=0.53797(2), c= 0.44446(2) нм). На основі бінарної сполуки HoSn2 (структурний тип ZrSi2) встановлено утворення твердого розчину включення HoFexSn2 (до вмісту 8 aт.% Fe). Розчинність Sn в бінарній сполуці HoFe2 (структурний тип MgCu2) сягає до 5 aт. %.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/8012
Appears in Collections:Т. 21, № 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3578-Текст статті-8195-1-10-20200701.pdf916.86 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.