Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/8020
Title: Атомна структура та морфологія пірогенного кремнезему
Other Titles: Atomic Structure and Morphology of Fumed Silica
Authors: Миронюк, Іван Федорович
Коцюбинський, Володимир Олегович
Дмитроца, Тетяна Василівна
Солтис, Любов Михайлівна
Гунько, Володимир Мусійович
Keywords: пірогенний кремнезем
кристалічний кремнезем
кластери кремнезему
силоксановий зв’язок
Issue Date: 2020
Publisher: ДНВЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"
Citation: Миронюк І. Ф. Атомна структура та морфологія пірогенного кремнезему / І. Ф. Миронюк, В. О. Коцюбинський, Т. В. Дмитроца, Л. М. Солтис. В. М. Гунько // Фізика і хімія твердого тіла. - 2020. - Т. 21. - № 2. - С. 325-331.
Abstract: У статті приведено порівняльний аналіз атомної структури і морфології пірогенних наночастинок кремнезему, які отрмані при різних умовах синтезу, за допомогою методів трансмісійної електронної мікроскопії (ТЕМ), ІЧ-спектроскопії та низькотемпературної адсорбції азоту. Визначено, що структура Х-променевоаморфного кремнезему формується відкриторозгалуженими ланцюжковими кластерами довжиною 0,6-2,4 нм. Лінійна частина цих кластерів складається з двох тетраедрів SiO4 із спільним атомом оксигену та протилежно спрямованими вершинами. Міжтетраедричний середній кут зв’язків Si ‒ O ‒ Si становить приблизно 180˚. Показано, що пористість пірогенного кремнезему залежить від початкового ступеня агрегації наночастинок. Середній об’єм мезопор знаходиться в діапазоні 0,26-0,6 см3/г для матеріалів, які отримані за різних температур. Визначено, що середній розмір радіусу мезопор зменшується з 34 нм до 10 нм із зменшенням середнього розміру первинних наночастинок кремнезему. Вклад мікропор у загальний об’єм пор невеликий для всіх матеріалів (приблизно 0,003-0,029 см3/г).
URI: http://hdl.handle.net/123456789/8020
Appears in Collections:Т. 21, № 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3582-Текст статті-8205-1-10-20200701.pdf1.23 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.