Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/8540
Title: The ABC of SLA
Other Titles: Основи теорії SLA
Authors: Кульчицька, Ольга Остапівна
Keywords: second language acquisition, input hypothesis, S. Krashen, S.
Issue Date: 2019
Publisher: Видавець Кушнір Г. М.
Abstract: У посібнику стисло викладено положення теорії освоєння другої мови (Second Language Acquisition). Висвітлено сутність теорії SLA, відмінності між освоєнням (acquisition) і вивченням (learning) другої мови, аспекти теорії, гіпотези стосовно процесу освоєння другої мови. Приділяється увага методиці подачі нової інформації (the Input Hypothesis) С. Крашена, стратегіям підвищення ефективності освоєння другої мови. Контрольні запитання, питання для обговорення в парах/малих групах, практичні завдання, що подаються в кінці розділів чи підрозділів посібника, полегшують процес самостійного опрацювання матеріалу. Призначається для студентів факультетів іноземних мов.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/8540
Appears in Collections:Навчальні матеріали (ФІМ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
The ABC of SLA.pdf1.04 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.