Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/8560
Title: Електричні властивості композитів на основі нанопористого вуглецевого матеріалу
Other Titles: Electrical properties of composites based on nanoporous carbon material
Authors: Будзуляк, Іван Михайлович
Колковський, Павло Ігорович
Рачій, Богдан Іванович
Колковський, Михайло Ігорович
Рево, Сергій Лукич
Мусій, Ростислав Йосифович
Гамарник, Анна Михайлівна
Груб'як, Андрій Богданович
Keywords: модель Мотта-Шотткі
нонопористий вуглецевий матеріал
потенціал плоских зон
Issue Date: 2020
Publisher: ДНВЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"
Citation: Будзуляк І. М. Електричні властивості композитів на основі нанопористого вуглецевого матеріалу / І. М. Будзуляк, П. І. Колоковський, Б. І. Рачій, М. І. Колковський, С. Л. Рево, Р. Й. Мусій, А. М. Гамарник, А. Б. Груб'як // Фізика і хімія твердого тіла. - 2020. - Т. 21. - № 3. - С. 409-414.
Abstract: У роботі досліджено морфологічні та електричні властивості композиту нанопористий вуглецевий матеріал/терморозширений графіт або ацетиленова сажа. Нанопористий вуглецевий матеріал отриманий із рослинної сировини шляхом її термохімічної активації з використанням гідроксиду Калію. Методом імпедансної спектроскопії визначено залежність питомої ємності електрохімічної системи нанопористий вуглець/електроліт від прикладеного потенціалу. Використовуючи модель Mott-Schottky визначено концентрацію носіїв заряду, густину станів та потенціал плоских зон досліджуваної системи.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/8560
Appears in Collections:Т. 21, № 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4163-Текст статті-9388-1-10-20200929.pdf848 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.