Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/8614
Title: Вплив атомів Co, Ni, Cu на каталітичну активність малих кластерів Pt: розрахунки з перших принципів
Other Titles: Influence atoms of Co, Ni, Cu on the catalytic activity of small Pt clasters: First principles calculations
Authors: Чернікова, Олена Миколаївна
Матеїк, Галина Дмитрівна
Огородник, Ярослав Володимирович
Keywords: оксидні перехідні метали
метод теорії функціоналу електронної густини
псевдопотенціал
малі кластери
паливні елементи
наночастинки
Issue Date: 2020
Publisher: ДНВЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"
Citation: Чернікова О. М. Вплив атомів Co, Ni, Cu на каталітичну активність малих кластерів Pt: розрахунки з перших принципів / О. М. Чернікова, Г. Д. Матеїк, Я. В. Огороднік // Фізика і хімія твердого тіла. - 2020. - Т. 21. - № 3. - С. 415-419.
Abstract: На основі розрахунків з перших принципів нами отримано розподiли густини валентних електронiв та електроннi енергетичнi спектри для малих кластерів Ptn (де n=1-5 атомів). Згідно результатів розрахунків визначено, що включення в малі кластери Ptn атомів кисню або атомів іншого роду, як правило, впливають на каталітичну активність досліджувальних систем. Встановлено, що при легуванні малих кластерів платини атомами 3-d перехідних металів (Cu, Ni, Co), змінюється електронна структура кластеру та ширина забороненої зони. Це в свою чергу сприяє збільшенню каталітичної активністі платини.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/8614
Appears in Collections:Т. 21, № 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4250-Текст статті-9390-2-10-20200930.pdf642.67 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.