Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/8623
Title: Структурно-морфологічні та електропровідні властивості вуглецевих матеріалів, отриманих на основі сахарози і лимонної кислоти
Other Titles: Structure-Morphological and Electroconductive Properties of Carbon Materials Based on Saccharose and Citric Acid
Authors: Мандзюк, Володимир Ігорович
Миронюк, Іван Федорович
Кулик, Юрій Орестович
Keywords: пористий вуглецевий матеріал
фрактальна будова
пориста структура
питома поверхня
розподіл пор за розмірами
питома електропровідність
Issue Date: 2020
Publisher: ДНВЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"
Citation: Мандзюк В. І. Структурно-морфологічні та електропровідні властивості вуглецевих матеріалів, отриманих на основі сахарози і лимонної кислоти / В. І. Мандзюк, І. Ф. Миронюк, Ю. О. Кулик // Фізика і хімія твердого тіла. - 2020. - Т. 21. - № 3. - С. 486-491.
Abstract: У роботі з використанням методів малокутового Х-променевого розсіяння, низькотемпературної порометрії та імпедансної спектроскопії досліджено вплив лимонної кислоти як пороутворювача на структуру, морфологію та електропровідні властивості пористих вуглецевих матеріалів (ПВМ), отриманих із вуглецевого прекурсору (сахарози). З’ясовано, що в зразках формується об’ємна фрактальна структура, причому фрактальна розмірність Dv зменшується від 2,15 до 1,91 при додаванні лимонної кислоти за рахунок розрихлення поверхні. Встановлено, що застосування 20 мас.% лимонної кислоти зумовлює найбільш ефективну модифікацію пористої структури матеріалу – збільшення питомої поверхні в 1,35 рази, загального об’єму пор в 1,14 рази та значний розвиток мікро- і мезопористості. Показано, що використання лимонної кислоти як пороутворювача призводить до зростання питомої електропровідності ПВМ майже у 5 разів.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/8623
Appears in Collections:Т. 21, № 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4265-Текст статті-9407-1-10-20200930.pdf700.69 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.