Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/8970
Title: Методичні рекомендації для семінарських занять та самостійної роботи з дисципліни «Історія первісного суспільства» для студентів І курсу спеціальності 032 «Історія та археологія»
Authors: Дрогобицька, Оксана Ярославівна
Кочкін, Ігор Тарасович
Keywords: Історія первісного суспільства, посібник, методичні рекомендації.
Issue Date: 2016
Publisher: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Citation: Кочкін І., Дрогобицька О. Методичні рекомендації для семінарських занять та самостійної роботи з дисципліни «Історія первісного суспільства» для студентів І курсу спеціальності 032 «Історія та археологія». Івано-Франківськ, 2016. 58 с.
Abstract: Методичні рекомендації з курсу «Історія первісного суспільства» розроблені для студентів спеціальності 032 «Історія та археологія» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр». Вони включають опис навчальної дисципліни, анотацію лекційного курсу, плани семінарських занять, методичні рекомендації для самостійної роботи, індивідуальні завдання (реферати, мультимедійні проекти)», питання до контрольної роботи, програмові вимоги з курсу, критерії оцінювання знань студентів, рекомендовану навчальну та спеціальну літературу, інтернет-ресурси. Навчальний курс «Історія первісного суспільства» зорієнтований на засвоєння і застосування студентами спеціальності 032 «Історія та археологія» теоретичних знань з історії первісного суспільства, усвідомлених умінь і навичок, необхідних для роботи в наукових установах, музеях.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/8970
Appears in Collections:Навчальні матеріали (ФІПМВ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Методичка ІПС для ІА.pdf883.11 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.