Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/8971
Title: Методичні рекомендації для семінарських занять та самостійної роботи з дисципліни «Усна історія в сучасній школі» для студентів ІV курсу спеціальності «014.03 Середня освіта (історія)»
Authors: Дрогобицька, Оксана Ярославівна
Keywords: Усна історія, методичний посібник, респондент, опитування.
Issue Date: 2019
Publisher: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Citation: Дрогобицька О. Методичні рекомендації для семінарських занять та самостійної роботи з дисципліни «Усна історія в сучасній школі» для студентів ІV курсу спеціальності «014.03 Середня освіта (історія)». Івано-Франківськ, 2019. 60 с.
Abstract: Методичні рекомендації з курсу «Усна історія в сучасній школі» розроблені для студентів спеціальності 014.03 «Середня освіта (історія)» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр». Вони включають опис навчальної дисципліни, анотацію лекційного курсу, плани семінарських занять, методичні рекомендації для самостійної роботи, індивідуальні завдання (опитування респондентів), програмові вимоги з курсу, критерії оцінювання знань студентів, рекомендовану навчальну та спеціальну літературу, інтернет-ресурси. Навчальний курс «Усна історія в сучасній школі» зорієнтований на засвоєння і застосування студентами спеціальності 014.03 Середня освіта (історія) теоретичних знань з «усної історії», усвідомлених умінь і навичок, необхідних для роботи в навчальних закладах середньої освіти.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/8971
Appears in Collections:Навчальні матеріали (ФІПМВ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Дрогобицька О Методичка Усна історія в школі (2).pdf875.16 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.